Інклюзивне навчання (англ. inclusive education) — навчання учнів або студентів із особливими потребами шляхом залучення їх до загального освітнього середовища за місцем їхнього проживання. Інклюзивне навчання розглядається як альтернатива інтернатній системі (коли дітей з особливими потребами утримують та навчають окремо від інших дітей) та навчанню вдома[джерело?].

Функції інклюзивної освіти:

1. Правова:

- забезпечення права дітей з ООП на здобуття освіти в умовах звичайних закладів освіти за місцем проживання дитини

- попередження і боротьба з виключенням в освіті

- виявлення й усунення чинників, що перешкоджають реалізації права дитини з ООП на освіту на умовах рівності і доступності.

2. Соціалізації:

- засвоєння дітьми з ООП широкого кола цінностей, соціальних ролей і очікувань, на основі яких складається повсякденне життя людей,а також цінностей, що пропагуються закладом освіти

- формування людської особистості на основі засвоєння дітьми з ООП знань, навичок, цінностей культурної спадщини, накопичених соціумом

- включення дітей з ООП у соціокультурний простір класу, школи, громади, держави.

3. Виховна:

- формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з ООП як до рівних, створення соціокультурного середовища

- формування у дітей з ООП почуття поваги і власної гідності, усвідомлення, що вони є повноцінними членами суспільства.

4. Освітня:

- засвоєння дітьми з ООП системи знань, умінь і навичок, необхідних для розвитку потенціалу та подальшої успішної інтеграції у суспільство.

5. Економічна:

- підготовка осіб з ООП до трудової діяльності, розвиток і використання їхнього потенціалу на ринку праці

- зменшення кількості громадян, що перебувають на соціальному забезпеченні у держави.

Переваги інклюзивного навчання у навчально-виховному процесі школи

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей" (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912). З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби усіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей. Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення й запровадження широкого спектра навчальних стратегій для більш гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів. Основою концепції інклюзивної освіти є принципи, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти. Отже, ідеологія інклюзивної освіти спрямована на надання кожній дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей для результативного навчання. Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Концепції інклюзивної освіти

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби усіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей. Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення й запровадження широкого спектра навчальних стратегій для більш гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів.
Основою концепції інклюзивної освіти є принципи, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти. Отже, ідеологія інклюзивної освіти спрямована на надання кожній дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей для результативного навчання. Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Цінності інклюзивної освіти

 • Це визнання того, що всі діти можуть навчатися.
 • Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку.
 • Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей.
 • Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства.
 • Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

Принципи інклюзивної освіти

 • Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.
 • Кожна людина здатна відчувати і думати.
 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.
 • Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.
 • Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.
 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.
 • Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.
 • Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.
 • Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.
 • Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.
 • Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.
 • Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.
 • Подолання потенційних бар'єрів в навчанні.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Переваги інклюзивної освіти для інших дітей

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти вчаться співробітництву.
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги інклюзивної освіти для педагогів та фахівців

 • Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Найбільш суттєві перешкоди впровадження інклюзивного навчання

 • Відсутність гнучкості фінансування.
 • Надто велику наповнюваність класу (кількість дітей більше 20).
 • Традиційний брак навчальних матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання у загальноосвітніх закладах, а також (меншою мірою) непристосованість приміщень до особливих потреб дітей.
 • Брак спеціалістів та спеціальних послуг для дітей з особливими потребами, які навчаються в умовах загальноосвітнього закладу.

Таким чином така система освітніх послуг базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу, з розвитком відповідного інклюзивного освітнього середовища[1]. Згідно з ЮНЕСКО — це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Організація супроводу інклюзивного навчання

Для повноцінного залучення дітей з особливими потребами до навчального процесу і дитячого колективу їм потрібна певна додаткова допомога. Також кваліфікована допомога потрібна педагогам, у чиїх класах навчаються такі діти. Тому психолог, соціальний педагог або соціальний працівник, спеціальний/корекційний педагог, логопед, фізичний терапевт, а також усі працівники і структурні підрозділи навчального закладу мають працювати як одна команда, сприяючи вирішенню викликів, які можуть з'явитися. І.Луценко розглядає супровід інклюзивного навчання як цілісну діяльність, командну взаємодію, у якій вона виділяє три компоненти:

 • систематичне дослідження психолого-педагогічного стану та динаміки її психічного розвитку в процесі шкільного навчання;
 • створення умов для розвитку учнів та їх успішного навчання;
 • забезпечення сприятливого середовища, в тому числі усунення фізичних, організаційних та психологічних перешкод[2].

Що таке інклюзивне навчання?

ПОШИРЕНОЮ Є ДУМКА, ЩО ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ– ЦЕ ЛИШЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПЕВНИМИ ДІАГНОЗАМИ, ЗАХВОРЮВАННЯМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ, У КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ПРОТЕ ЦЯ ДУМКА Є ХИБНОЮ.
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”ВИЗНАЧИВ ПОНЯТТЯ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ЦЕ“ОСОБА, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ПОСТІЙНОЇ ЧИ ТИМЧАСОВОЇ ПІДТРИМКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРАВА НА ОСВІТУ”.
ТОБТО ДО КАТЕГОРІЇ ТАКИХ ОСІБ МОЖУТЬ ПІДПАДАТИ НЕ ТІЛЬКИ УЧНІ З ІНВАЛІДНІСТЮ, А Й ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, ДІТИ-БІЖЕНЦІ ТА ДІТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ТА ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, ОСОБИ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ОСВІТУ ТА/АБО МОЖУТЬ ПРИСКОРЕНО ОПАНУВАТИ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, УЧНІ З ОСОБЛИВИМИ МОВНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НАПРИКЛАД, ТІ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ МОВАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ГРУПИ МОВ) ТОЩО.
Зараз МОН розробляє чіткий перелік осіб з особливими освітніми потребами.
КОЖНА ШКОЛА ЗА СВОЄЮ ФІЛОСОФІЄЮ ПОВИННА БУТИ ІНКЛЮЗИВНОЮ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ ГОТОВНІСТЬ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ПРИЙНЯТИ КОЖНУ ДИТИНУ, ПРАГНУЧИ СТВОРИТИ МАКСИМАЛЬНО СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ.
КОЛИ МИ ГОВОРИМО ПРО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, МИ НЕ МАЄМО НА УВАЗІ СУТО ВІДКРИТТЯ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ.
ЦЕ І ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА РУЙНУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО ОСВІТИ ТАКИХ ДІТЕЙ. АДЖЕ ХВОРОБА НЕ ДОРІВНЮЄ ІНВАЛІДНОСТІ, ІНВАЛІДНІСТЬ – НАЯВНОСТІ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ (НАПРИКЛАД, ОСОБИ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМ НЕ МАЮТЬ ЦИХ ПОТРЕБ), ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ НЕ ОЗНАЧАЮТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ІНВАЛІДНІСТЬ (НАПРИКЛАД, ЛЮДИ З ДИСЛЕКСІЄЮ).
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО В ЗВИЧАЙНОМУ КЛАСІ ВЧАТЬСЯ ЗВИЧАЙНІ ДІТИ, ПРОСТО ДЕЯКІ З НИХ ВЧАТЬСЯ ТРОШЕЧКИ ПО-ІНШОМУ– НАПРИКЛАД, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ШРИФТ БРАЙЛЯ. АЛЕ В ТАКОМУ КЛАСІ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МАЄ БУТИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОДНИХ ДІТЕЙ ВІД ІНШИХ (НАВІТЬ НА РІВНІ РИТОРИКИ). З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА НАСТІЛЬКИ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, У ТАКОМУ КЛАСІ НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ.

Скільки дітей може бути в інклюзивному класі?

ЗГІДНО ЗЗАКОНОМ “ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ”, ЗАГАЛОМ У КЛАСІ МОЖЕ БУТИ НЕ БІЛЬШЕ 30 УЧНІВ.
ПРИ ЦЬОМУ, ЗГІДНО З “ПОРЯДКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ” (ПОСТАНОВА КАБМІНУ ВІД 15 СЕРПНЯ 2011 Р. № 872), УЧНІВ“ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ, ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ ЧИ СЛУХОМ, ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТОЩО”МОЖЕ БУТИНЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХТА УЧНІВ “ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ СЛІПИХ, ГЛУХИХ, З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ З ДИСЛЕКСІЄЮ, РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ, ІНШИМИ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ (ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ, ЗОРУ, ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ПОЄДНАННІ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЧИ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ) АБО ТИХ, ЩО ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА ВІЗКАХ”–НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ.
ТОБТО МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТАКИХ ДІТЕЙ У КЛАСАХ– ТРИ, А В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ– ДВА.

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ПРАЦЮЮТЬ ОДИН УЧИТЕЛЬ ТА ОДИН АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ.

Які обов’язки має асистент вчителя?

ВІН Є АСИСТЕНТОМ САМЕ ВЧИТЕЛЯ, А НЕ ДИТИНИ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВІН НЕ ПРИВ’ЯЗАНИЙ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ДІТЕЙ, А ПРАЦЮЄ ЗІ ВСІМ КЛАСОМ.
ТАК, ЧАСОМ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НЕОБХІДНО ПРИДІЛИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ, ЩОБ, НАПРИКЛАД, ПОЯСНИТИ ЗАВДАННЯ, АЛЕ АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ ТАК САМО МОЖЕ ПОЯСНИТИ ЩОСЬ Й ІНШИМ УЧНЯМ.
ОКРІМ ТОГО, СВОЄЮ РОБОТОЮ АСИСТЕНТ МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ ПОЯСНЕНЬ. НАПРИКЛАД, ПОКИ АСИСТЕНТ ЩОСЬ РОЗДРУКОВУЄ ЧИ РОЗДАЄ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВЧИТЕЛЬ ЩЕ РАЗ РОЗ’ЯСНЮЄ ТЕМУ АБО ЩЕ ЯКОСЬ ЗАЛУЧАЄ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ В КЛАСІ. АДЖЕ СПІЛЬНА РОБОТА– ГОЛОВНА МЕТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.

Що потрібно, щоб у школі відкрили інклюзивний клас?

ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ БАТЬКАМ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЬ ІЗ ВІДПОВІДНОЮ ЗАЯВОЮ ДО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ. КЕРІВНИК ШКОЛИ ПОГОДИТЬ ВІДКРИТТЯ ТАКОГО КЛАСУ З МІСЦЕВИМ РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ТА ВИДАСТЬ НАКАЗ.
ПРОТЕ, ЯКЩО ЦЕ ШКОЛА, ЯКА ЩЕ НЕ МАЄ ДОСВІДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ, МИ РАДИМО ПРИЙТИ В ШКОЛУ ЗАЗДАЛЕГІДЬ– ЩЕ ДО ОГОЛОШЕННЯ НАБОРУ В ПЕРШИЙ КЛАС. ЦЕ ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ВЧИТЕЛІ ЗНАЛИ, ЩО НАСТУПНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЇЙ ПОТРІБНО БУДЕ ПРИЙНЯТИ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ВСТИГЛИ ПІДГОТОВУВАТИСЬ, АБИ ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ В ШКОЛІ КОМФОРТНІШИМ.
НАСАМПЕРЕД, ЯКЩО ДИТИНА ЦЬОГО ПОТРЕБУЄ, ШКОЛІ ПОТРІБНО ПОТУРБУВАТИСЬ ПРО ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (НАПРИКЛАД, КНИЖКИ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ), ЯКІ ТРЕБА ЗАМОВЛЯТИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ. ОКРІМ ТОГО, ЯКЩО ШКОЛІ ПОТРІБНО ПОКРАЩИТИ АРХІТЕКТУРНУ ДОСТУПНІСТЬ (НАПРИКЛАД, ЗРОБИТИ ПАНДУСИ), ДИРЕКТОР ШКОЛИ ВСТИГНЕ ВІДПРАВИТИ БЮДЖЕТНІ ЗАПИТИ, ЗНАЙТИ ГРАНТОВІ КОШТИ ЧИ ТО СПОНСОРІВ АБО БЛАГОДІЙНИКІВ.

Якщо батьки не хочуть, щоб дитина навчалася в школі?

НА СЬОГОДНІ В СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Є КІЛЬКА ВАРІАНТІВ, ЯК ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ МОЖУТЬ ЗДОБУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ. ЦЕ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ З ІНКЛЮЗИВНИМИ ТА СПЕЦІАЛЬНИМИ КЛАСАМИ, СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ, НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ.
ОКРІМ ТОГО, Є ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ. ВОНА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ, ДЛЯ ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАВЧАННЯ В ГРУПІ, ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я НЕ МОЖУТЬ ВІДВІДУВАТИ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД, ТИХ, ХТО ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ НЕ МОЖЕ ПРИХОДИТИ В ШКОЛУ (НЕПІДКОНТРОЛЬНА ТЕРИТОРІЯ, ЗОНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЇ), А ТАКОЖ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ЖИВУТЬ У МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА (ЗГІДНО ЗНАКАЗОМ МОН №8 ВІД 12.01.2016 РОКУ).
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ АБО ТИХ, ХТО НЕ МОЖЕ ВІДВІДУВАТИ ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ФІЗИЧНИЙ СТАН (ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОВГО ЛІКУВАННЯ В МЕДЗАКЛАДАХ) ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОТЖЕ, ТАКА ФОРМА НАВЧАННЯ Є РАДШЕ ВИНЯТКОМ, АДЖЕ ВОНА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ СУТО ЗА РІШЕННЯМ ВІДПОВІДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
ТАКОЖ ЗАКОН “ПРО ОСВІТУ” ЗАЛИШИВ ЕКСТЕРНАТ ТА ВВІВ СІМЕЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ. ВОНИ ТЕЖ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ У ВИПАДКУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ПРОТЕ МИ НАГОЛОШУЄМО, ЩОВИБІР ФОРМИ НАВЧАННЯ МАЄ БУТИ ВИВАЖЕНИМ ТА ВРАХОВУВАТИ НАСАМПЕРЕД ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ.

ДЛЯ ЦЬОГО БАТЬКАМ ПОТРІБНО ДОСЛУХАТИСЬ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛІКАРІВ, ОСВІТЯН ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЯКЩО СПЕЦІАЛІСТИ НА ЗАПЕРЕЧУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ (А ТИМ ПАЧЕ– ЯКЩО РАДЯТЬ), КРАЩЕ НАДАТИ ДИТИНІ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ. АДЖЕ ЇЙ ПОТРІБНО ВЧИТИСЬ ЖИТИ В СУСПІЛЬСТВІ.
Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi